STUDIO ZDROWIA I URODY GOŁĘBIEWSKA informuje, że w roku 2021 uzyskała subwencję finansową w ramach programu
„TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM”.
Podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju.